DataPitStop »Indiana CountiesDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 313
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 367
Ashi Waza 05/21/2006 367
Gake 05/21/2006 370
Gari 05/21/2006 351
Goshi/Koshi 05/21/2006 360
Hane 05/21/2006 182
Hansoku Make 05/21/2006 146
Hantei 05/21/2006 177
Harai 05/21/2006 147
Jigo Hontai 05/21/2006 159
Kake 05/21/2006 152
Ki 05/21/2006 150
Kiai 05/21/2006 148
Ko 05/21/2006 168
Koshi Waza 05/21/2006 131
Kuzushi 05/21/2006 150
Nage 05/21/2006 207
Nage Waza 05/21/2006 129
O 05/21/2006 145
O Goshi 05/21/2006 156
OSoto Gari 05/21/2006 135
Shido 05/21/2006 169
Shizen Hontai 05/21/2006 173
Sono Mama 05/21/2006 164
Soto 05/21/2006 157
Te 05/21/2006 186
Te Waza 05/21/2006 140
Tsukuri 05/21/2006 181
Uchi 05/21/2006 160
Waza 05/21/2006 157
Yoshi 05/21/2006 180
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 112
Aka 05/21/2006 108
Bogyo 05/21/2006 119
Fusegi 05/21/2006 91
Hairi Kata 05/21/2006 113
Hikite 05/21/2006 93
Jikan 05/21/2006 98
Jita Kyoei 05/21/2006 114
Kappo 05/21/2006 108
Katate 05/21/2006 96
Kawazu Gake 05/21/2006 111
Kenka Yotsu 05/21/2006 126
Kohaku Shiai 05/21/2006 99
Komi 05/21/2006 100
Mata 05/21/2006 112
Morote 05/21/2006 108
Otoshi 05/21/2006 88
Ryote 05/21/2006 119
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 86
Shiaijo 05/21/2006 103
Shimpan 05/21/2006 91
Shiro 05/21/2006 97
Sukashi 05/21/2006 109
Tai 05/21/2006 98
Tai Sabaki 05/21/2006 96
Tentori Shiai 05/21/2006 91
Tsuri 05/21/2006 56
Tsurite 05/21/2006 81
Uki 05/21/2006 66
Ura 05/21/2006 83
Ushiro 05/21/2006 52
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 77
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 85
Fusen Gachi 05/21/2006 63
Gachi/Kachi 05/21/2006 72
Garami 05/21/2006 59
Joseki 05/21/2006 69
Juji gatame 05/21/2006 69
Junidan 05/21/2006 71
Kiken Gachi 05/21/2006 80
Kinsa 05/21/2006 58
Make 05/21/2006 80
Saga Gachi 05/21/2006 71
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 753
Ayumi Ashi 05/04/2006 640
Dojo 05/04/2006 590
Domo Arigato 05/04/2006 132
Gi 05/04/2006 576
Hai 05/04/2006 142
Hajime 05/04/2006 640
Hidari 05/04/2006 598
Iie 05/04/2006 125
Ippon 05/04/2006 124
Judoka 05/04/2006 602
Kata 05/04/2006 576
Kiyotsuke 05/04/2006 618
Koho Ukemi 05/04/2006 664
Koka 05/04/2006 119
Matte 05/04/2006 612
Migi 05/04/2006 602
Onegai-shimasu 05/04/2006 123
Osae Komi 05/04/2006 586
Randori 05/04/2006 609
Rei 05/04/2006 627
Rokkyu 05/04/2006 134
Seiza 05/04/2006 610
Sensei 05/04/2006 591
Shiai 05/04/2006 629