DataPitStop »Indiana CountiesDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 394
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 411
Ashi Waza 05/21/2006 442
Gake 05/21/2006 427
Gari 05/21/2006 403
Goshi/Koshi 05/21/2006 417
Hane 05/21/2006 269
Hansoku Make 05/21/2006 181
Hantei 05/21/2006 226
Harai 05/21/2006 199
Jigo Hontai 05/21/2006 204
Kake 05/21/2006 194
Ki 05/21/2006 191
Kiai 05/21/2006 197
Ko 05/21/2006 212
Koshi Waza 05/21/2006 168
Kuzushi 05/21/2006 197
Nage 05/21/2006 242
Nage Waza 05/21/2006 172
O 05/21/2006 225
O Goshi 05/21/2006 199
OSoto Gari 05/21/2006 173
Shido 05/21/2006 229
Shizen Hontai 05/21/2006 217
Sono Mama 05/21/2006 223
Soto 05/21/2006 204
Te 05/21/2006 246
Te Waza 05/21/2006 190
Tsukuri 05/21/2006 251
Uchi 05/21/2006 199
Waza 05/21/2006 188
Yoshi 05/21/2006 244
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 157
Aka 05/21/2006 138
Bogyo 05/21/2006 156
Fusegi 05/21/2006 121
Hairi Kata 05/21/2006 147
Hikite 05/21/2006 114
Jikan 05/21/2006 176
Jita Kyoei 05/21/2006 147
Kappo 05/21/2006 141
Katate 05/21/2006 128
Kawazu Gake 05/21/2006 151
Kenka Yotsu 05/21/2006 180
Kohaku Shiai 05/21/2006 127
Komi 05/21/2006 145
Mata 05/21/2006 189
Morote 05/21/2006 162
Otoshi 05/21/2006 114
Ryote 05/21/2006 164
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 119
Shiaijo 05/21/2006 149
Shimpan 05/21/2006 128
Shiro 05/21/2006 151
Sukashi 05/21/2006 150
Tai 05/21/2006 127
Tai Sabaki 05/21/2006 120
Tentori Shiai 05/21/2006 125
Tsuri 05/21/2006 84
Tsurite 05/21/2006 116
Uki 05/21/2006 115
Ura 05/21/2006 115
Ushiro 05/21/2006 81
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 115
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 139
Fusen Gachi 05/21/2006 89
Gachi/Kachi 05/21/2006 113
Garami 05/21/2006 104
Joseki 05/21/2006 105
Juji gatame 05/21/2006 131
Junidan 05/21/2006 103
Kiken Gachi 05/21/2006 113
Kinsa 05/21/2006 87
Make 05/21/2006 111
Saga Gachi 05/21/2006 146
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 831
Ayumi Ashi 05/04/2006 675
Dojo 05/04/2006 653
Domo Arigato 05/04/2006 186
Gi 05/04/2006 622
Hai 05/04/2006 217
Hajime 05/04/2006 725
Hidari 05/04/2006 654
Iie 05/04/2006 173
Ippon 05/04/2006 173
Judoka 05/04/2006 638
Kata 05/04/2006 614
Kiyotsuke 05/04/2006 679
Koho Ukemi 05/04/2006 707
Koka 05/04/2006 151
Matte 05/04/2006 681
Migi 05/04/2006 636
Onegai-shimasu 05/04/2006 209
Osae Komi 05/04/2006 625
Randori 05/04/2006 642
Rei 05/04/2006 681
Rokkyu 05/04/2006 210
Seiza 05/04/2006 667
Sensei 05/04/2006 661
Shiai 05/04/2006 678